Dane stowarzyszenia

Nazwa: "Stowarzyszenie Dzieci Stalmacha w Bażanowicach"
Rok założenia: 2012
Telefon:
Faks:
NIP: 5482661411
Regon: 243083160
Numer KRS: 0000436414
Numer konta: 17 8113 0007 2001 0043 6694 0001 (Bank Spółdzielczy w Cieszynie)
    


Adres korespondencyjny

Bażanowice
ul. Szkolna 1
43-440 Goleszów
info@dziecistalmacha.pl

Zarząd Stowarzyszenia                          

Komisja Rewizyjna

Prezes:Anna Dziedzic   Członek:Piotr Ryszka
Wice-Prezes:Małgorzata Cieślar   Członek:Michał Nowak
Sekretarz:Krzysztof Madejski   Członek:Magdalena Klaisek
Skarbnik:Ewa Haratyk
Członek:Tomasz Ciapka
Członek:Aleksandra Mączka
Członek:Jolanta Błahut