CELE STOWARZYSZENIA


ABY NASZYM DZIECIOM BYŁO JAK NAJLEPIEJ
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Każdy może przeczytać statut stowarzyszenia, w którym przedstawiono główne cele i zadania. Można by je streścić do następującego stwierdzenia: chcemy i będziemy działać w interesie bażanowickiej szkoły, aby zapewnić naszym pociechom godziwe warunki do nauki i wychowania w rodzinnej miejscowości. W realizację tego celu mogą włączyć się w przyszłości kolejne pokolenia rodziców i sympatyków szkoły. Chcemy zadbać o to, aby przyszły los placówki nie był zagrożony, aby mogły się w niej kształcić nie tylko dzieci z naszej wsi, ale również z sąsiednich miejscowości. Wiemy, że atmosfera, która tu panuje jest wręcz "rodzinna".
Dzieci uczą się w mało licznych klasach,mają wspaniały kontakt z rówieśnikami i nauczycielami, a co najważniejsze, czują się w szkole dobrze i bezpiecznie.

Warto również wspomnieć, że szkoła „sąsiaduje” przez ścianę z bażanowickim przedszkolem, a współpraca między placówkami przebiega pomyślnie.
Przedszkolaki, już od najmłodszych lat, mają okazję poznawać realia życia szkolnego, odwiedzając szkołę, biorąc udział w zajęciach otwartych, lekcjach bibliotecznych.

Jeżeli ktoś z okolic (lub nawet przemieszczający się przez Bażanowice w drodze do pracy) chciałby skorzystać z warunków, jakie oferuje ta placówka, serdecznie zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły/przedszkola.